28 березня – Міжнародний день історика

28.03.2019 12:43   Джерело: TeNews
Опубліковано : Тетяна Яцечко-Блаженко

28 березня відзначається Міжнародний день історика! Минуле вчить сьогодення не повторювати помилок у майбутньому.

Колектив факультету історії, політології та національної безпеки Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, вітає усіх професійних істориків і любителів історії і запрошує абітурієнтів на навчання до Луцька.

Сьогодні на факультеті здійснюється навчання за 10 освітніми програмами, з якими можете ознайомитись нижче.

null

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 014 «СЕРЕДНЯ ОСВІТА»

Освітня програма «ІСТОРІЯ, ПРАВОЗНАВСТВО»

Передбачає підготовку викладачів і вчителів історії та правознавства у закладах вищої освіти та навчальних закладах загальної середньої освіти; педагогів-організаторів; управлінців системи освіти; працівників органів державної влади та правоохоронних структур; аналітиків у засобах масової комунікації; архівістів; екскурсоводів.

Перспективи працевлаштування: у закладах вищої освіти, загальних середніх і середніх спеціальних навчальних закладах; засобах масової інформації; органах влади та місцевого самоврядування; громадських організаціях; історико-культурних заповідниках, архівах і музеях; правоохоронних структурах; на приватних підприємствах.

Кваліфікація: історик, учитель історії та правознавства.

Сертифікати ЗНО для участі у конкурсі:

на місця державного замовлення: українська мова та література; історія України; географія або іноземна мова.

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 032 «ІСТОРІЯ ТА АРХЕОЛОГІЯ»

Освітня програма «ІСТОРІЯ, ЄВРОПЕЇСТИКА, АРХЕОЛОГІЯ»

Передбачає підготовку фахових істориків із поглибленим вивченням давньої та середньовічної історії України, нової та новітньої історії України, історії Європи; археологів; науковців-дослідників історичних процесів; аналітиків та експертів із питань суспільно-політичних, соціально-економічних і культурних процесів; наукових співробітників музейних, архівних установ та виставкових центрів.

Перспективи працевлаштування: у закладах вищої освіти; науково-дослідних установах; загальноосвітніх і спеціальних навчальних закладах; органах місцевого самоврядування та центральної влади; інституціях публічної історії; музеях і галереях; туристичному бізнесі та рекламних агенціях; інституціях охорони та популяризації культурної спадщини; неурядових і міжнародних проектах та інституціях у сфері культури й освіти; ЗМІ (публічно-інтелектуальна активність і журналістика).

Кваліфікація: історик, фахівець із археології давньої та середньовічної історії України; історик, фахівець із нової та новітньої історії України; історик, фахівець із європеїстики.

Сертифікати ЗНО для участі у конкурсі:

на місця державного замовлення: українська мова та література; історія України; географія або іноземна мова.

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 032 «ІСТОРІЯ ТА АРХЕОЛОГІЯ»

Освітня програма «ІСТОРІЯ, МУЗЕЄЗНАВСТВО, ЕКСКУРСОЗНАВСТВО»

Передбачає підготовку істориків; археологів; науковців-дослідників історичних процесів; експертів із питань історії, культури та туризму; наукових співробітників музейних, архівних установ і виставкових центрів; екскурсоводів, адміністраторів та організаторів екскурсійних турів; управлінців освітньої та туристичної галузі.

Перспективи працевлаштування: у закладах вищої освіти; загальноосвітніх і спеціальних навчальних закладах; науково-дослідних установах; структурних підрозділах Національної академії наук України; археологічних службах, архівних установах; органах місцевого самоврядування та центральної влади; громадських організаціях; інституціях публічної історії; музеях і галереях; туристичному бізнесі та рекламних агенціях; інституціях охорони та популяризації культурної спадщини; засобах масової комунікації; музейних установах, історико-культурних, історико-архітектурних заповідниках; сфері екскурсійної діяльності.

Кваліфікація: історик, фахівець із музеєзнавства, менеджер із екскурсійної діяльності, аналітик історичних процесів.

Сертифікати ЗНО для участі у конкурсі:

на місця державного замовлення: українська мова та література; історія України; географія або іноземна мова.

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 027 «МУЗЕЄЗНАВСТВО, ПАМ’ЯТКОЗНАВСТВО»

Освітня програма «МУЗЕЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ, КУЛЬТУРНИЙ ТУРИЗМ»

Передбачає підготовку менеджерів із туризму та музейної діяльності; адміністраторів та організаторів екскурсійних турів і виставкової діяльності; наукових співробітників і музейних працівників; консультантів із надання туристичних послуг та фахівців із питань культури та туризму у засобах масової комунікації.

Перспективи працевлаштування: в системі організації й управління міжнародним і вітчизняним туризмом, музейною справою, екскурсійною діяльністю; музейних установах, історико-культурних, історико-архітектурних заповідниках, галереях, арт-центрах; центрах розвитку культури та профільних громадських організаціях; системі освіти; антикварних і букіністичних салонах; засобах масової інформації.

Кваліфікація: менеджер із культурного туризму, музейної та екскурсійної діяльності, фахівець із музеєзнавства й охорони культурної спадщини.

Сертифікати ЗНО для участі у конкурсі:

на місця державного замовлення: українська мова та література; історія України; географія або іноземна мова.

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 052 «ПОЛІТОЛОГІЯ»

Освітня програма «ПОЛІТОЛОГІЯ. ЗВ’ЯЗКИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ (PR)»

Передбачає підготовку політологів, фахівців зі зв’язків із громадськістю, політтехнологів, політичних консультантів, політичних оглядачів, політичних аналітиків, фахівців у галузі політичної реклами й іміджу.

Перспективи працевлаштування: органи законодавчої та виконавчої влади (Верховна Рада України, міністерства, обласні, районні державні адміністрації), органи місцевого самоврядування (об’єднані територіальні громади, обласні, районні, міські, селищні, сільські ради), політичні партії, громадські організації, аналітичні центри, засоби масової інформації.

Кваліфікація: бакалавр політології, фахівець у галузі зв’язків із громадськістю, політтехнолог, політичний консультант, політичний оглядач.

Сертифікати ЗНО для участі у конкурсі:

  • на місця державного замовлення: українська мова та література; історія України; математика або іноземна мова.

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 052 «ПОЛІТОЛОГІЯ»

Освітня програма «ПОЛІТОЛОГІЯ ТА ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ»

Передбачає підготовку політологів, фахівців у сфері державного управління та місцевого самоврядування, посадових осіб органів законодавчої та виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, політичних експертів, політичних консультантів, управлінців у громадсько-політичних організаціях.

Перспективи працевлаштування: органи законодавчої та виконавчої влади (Верховна Рада України, міністерства, обласні, районні державні адміністрації), органи місцевого самоврядування (об’єднані територіальні громади, обласні, районні, міські, селищні, сільські ради), політичні партії, громадські організації.

Кваліфікація: бакалавр політології, фахівець у сфері державного управління

Сертифікати ЗНО для участі у конкурсі:

  • на місця державного замовлення: українська мова та література; історія України; математика або іноземна мова.

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 033 «ФІЛОСОФІЯ»

Освітня програма «ФІЛОСОФІЯ, СУСПІЛЬСТВОЗНАВСТВО»

Передбачає підготовку філософів, суспільних аналітиків, учителів суспільствознавчих дисциплін, фахівців у галузі соціальних, політичних і релігійних процесів, експертів у сфері наукової, організаційно-управлінської та освітньої діяльності, менеджерів інформаційно-аналітичних структур.

Перспективи працевлаштування: у сфері освіти, науково-дослідних установах, аналітично-інформаційних агенціях та інституціях, центрах соціальної діагностики та прогнозування, органах державної влади та місцевого самоврядування, культурно-гуманітарних програмах і проектах, закладах соціально-гуманітарної сфери.

Кваліфікація: бакалавр філософії, суспільний аналітик; викладач/учитель суспільствознавчих дисциплін.

Сертифікати ЗНО для участі у конкурсі:

на місця державного замовлення: українська мова та література, історія України, математика або іноземна мова.

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 029 «ІНФОРМАЦІЙНА, БІБЛІОТЕЧНА ТА АРХІВНА СПРАВА»

Освітня програма «ДОКУМЕНТАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ»

Передбачає підготовку фахівців із інформаційної діяльності, інформаційного забезпечення управління, документознавців, менеджерів інформаційно-аналітичних структур; спеціалістів кадрової служби; референтів; фахівців із архівної та бібліотечної справи; державних службовців в органах публічної влади та місцевого самоврядування; офіс-менеджерів; координаторів ділових презентацій і проектів; прес-секретарів, керівників прес-служби.

Перспективи працевлаштування: органи влади та місцевого самоврядування, правоохоронні структури, засоби масової інформації, науково-дослідні установи, банки та бізнес-структури, державні та відомчі архіви, сфери консалтингових послуг (консультування керівників, управлінців із питань у сфері фінансової, юридичної та експертної діяльності) й аутсорсингу (сучасний метод організації бізнес-процесів).

Кваліфікація: менеджер із інформаційно-аналітичної діяльності, організатор діловодства, референт.

Сертифікати ЗНО для участі у конкурсі:

  • на місця державного замовлення: українська мова та література; історія України; математика або іноземна мова.

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 251 «ДЕРЖАВНА БЕЗПЕКА»

Освітня програма «ДЕРЖАВНА БЕЗПЕКА»

Передбачає підготовку аналітиків із питань національної безпеки; фахівців із сучасних методів менеджменту державної безпеки; спеціалістів антикризового управління та системи безпеки.

Перспективи працевлаштування: силові та спеціальні структури, антикорупційні органи, органи державної влади та місцевого самоврядування, центри антикризового управління, аналітичні центри, підприємства й установи.

Кваліфікація: бакалавр із державної безпеки.

Сертифікати ЗНО для участі у конкурсі:

  • на місця державного замовлення: українська мова та література; історія України; творчий конкурс (загальна фізична підготовка).

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 125 «КІБЕРБЕЗПЕКА»

Освітня програма «ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА»

Передбачає підготовку спеціалістів із захисту інформації; фахівців із розробки систем кіберзахисту та корпоративних інформаційних мереж; адміністраторів операційних систем і баз даних.

Перспективи працевлаштування: правоохоронні та державні структури; ІТ-компанії; банківські установи; інформаційно-аналітичні агенції й інституції, органи державної влади та місцевого самоврядування.

Кваліфікація: фахівець із кібербезпеки; спеціаліст організації захисту секретної інформації, розробник систем захисту інформації, прикладний програміст, інженер із обслуговування корпоративних комп’ютерних мереж.

Сертифікати ЗНО для участі у конкурсі:

  • на місця державного замовлення: українська мова та література; математика; фізика або іноземна мова.

Адреса: 43021, м. Луцьк, вул. Шопена, 24 (корпус D).

Контакти:

тел.: +38 (0332) 24 64 57;

тел.: +38 (0332) 24 83 52.

e-mail: historical@eenu.edu.ua

Факультет у соціальних мережах:

https://www.facebook.com/groups/istfaklutsk/ – офіційна спільнота факультету;

https://www.facebook.com/a.shvab – приймальня декана Анатолія Георгійовича Шваба;

https://www.facebook.com/dokumentoznavstvo/ – спільнота «Документознавство СНУ імені Лесі Українки»;

https://www.facebook.com/muzeeznavstvo/ – спільнота «Музеєзнавство СНУ імені»;

https://www.facebook.com/groups/1486177744994634/ – волинські політологи


Хочете повідомити нам свою новину? Пишіть на електронну адресу tenews.te.ua@gmail.com. Слідкуйте за нашими новинами в Твіттер, долучайтеся до нашої групи і сторінки у Фейсбук, підключайтеся до каналу Телеграм.
Джерело: TeNews  Загрузка...